Probuzení není o duchovním osvícení, ke kterému člověk dojde. Není někde na konci cesty. Je to proces.

Probouzení je cesta. Cesta uvědomování si sebe sama. Uvědomění, že jsme duše a naše tělo je obal duše, který slouží jako prostředek k učení se ve hmotě. K prožívání ve hmotě. K projevování božství - sebe ve hmotném světě skrze tělo/ a ego (ve zdravém slova smyslu).

Probuzeny člověk není ten, který se "vzdal" televize, masa, nebo se stal abstinentem.

Probuzený není ten, který žije " duchovně", a zároveň věří, že je víc než člověk "nevěřící".

Probuzený není ten, kdo hmotu neuznává, nebo nezvládá život na zemi.

Probuzený není ten, který žije ve své "duchovní" bublině a neprohlédl iluzi ve které žije.

Probuzený není ten, který tvrdí, že pouze jeho pravda je ta "správná".

Probuzení nemá co dočinění s mystickými zážitky, kdy člověk v meditaci rozmlouvá s anděli, propojí se "se vším", nebo když komunikuje přímo s "Bohem".

Probuzení nepřijde tak, že člověk stráví pobyt ve tmě, bude měsíc půstovat, nebo jednou týdně chodit na ceremonie s ayahuascou, nebo posvátným kakaem. Tyto věci pouze navodí různé stavy změněného vědomí, ale s probuzením to nemá nic společného.

Probuzený člověk netvrdí o druhých, že jsou "ovce". Uvědomuje si, že sám žil v iluzi. Pokud na druhé tímto způsobem neustále poukazuje, je sám tou "neprobuzenou ovcí".

Probuzený člověk nemá potřebu druhé na sílu probouzet. Ví, že vše má svůj čas, každý jednotlivec má své vlastní tempo a především, že tento proces urychlit nelze. Může poradit, ukázat cestu.

Probuzený člověk ví, že zde hrajeme "hru" a život jako hru vnímá. Takový člověk je sám sebou. Neschovává se. Rád sdílí svůj život a své poznatky.