Odměna za duchovní práci

06.10.2020

Často slýcháme věty jako:
"Za duchovní práci by se platit nemělo".
"On má dar, takže by ho měl poskytovat zdarma".

Rodíme se s určitými předpoklady a vlohy. Nikdo se nenarodí jako spisovatel, stavař, léčitel, nebo malíř. To jsou pouze role, které si vybereme. Vším se teprve stáváme na základě toho, k čemu máme předpoklady (většinou na základě prožitků z minulých životů), a hlavně pro co se v životě rozhodneme a dále to rozvíjíme. Samozřejmě existují i duše, které se rodí s rozvinutějšími talenty. Takové lidi označujeme za geniální děti, jako byl například Mozart. Ale to jsou spíše výjimky.

Ve své podstatě se můžeme stát čímkoliv, čím se rozhodneme být. Nezáleží ani na věku, ani talentu, i když talent nám může "usnadnit" cestu. Jsou lidé, kteří mají talenty, ale nikdy je nevyužijí a jsou lidé, kteří nikdy k dané činnosti neměli předpoklady, ale stali se v ní odborníky a profesionály.

Větu "On má dar, takže by ho měl poskytovat zdarma" slýcháme v kontextu s duchovními pracemi, a to většinou od lidí, kteří jsou zatím ještě na cestě materiální a věci týkající se "duchovna" je nezajímají, nebo se jim vysmívají.

Co je to vlastně duchovní práce ?
Zatím jsme jako společnost ve fázi, kdy v různých věcech děláme rozdíly, protože jim nerozumíme, nebo rozumět nechceme a je pro nás lepší je rozlišit. V tomto případě "NORMÁLNÍ" práce, "DUCHOVNÍ" práce a podobně.

Je zavádějící myslet si, že "duchovní" práce je pouze prací člověka, který například vidí aurické pole, nebo léčitele, který dokáže vidět a léčit nemocné orgány či rozpoznat programy, které člověku brání žít spokojený život.
Určité činnosti jsou v naší době stále nezvyklé, ale to nemění nic na tom, že je to práce, které se věnuje čas a prostor, za kterou bychom také měli být ohodnoceni.

Když se podíváme do minulosti, v různých kulturách se šamanům, léčitelům, věštcům, vždy platilo. Odměna za jejich práci v té době byla jiná, nejen peněžní.

Dnes žijeme v době, kdy slepicí nájem nezaplatíme, a abychom tuto práci mohli vykonávat, je v pořádku dostat za ni zaplaceno. Záleží pak na každém, jestli si nastaví odměnu formou peněžní, protislužby, nebo formou nějakého daru.


Olga Brabcova